Essnor
Essnor er en produksjonsbedrift på Kongsvinger.

Virksomheten produserer i første rekke serverings og laboratorieinnredninger.
I tillegg bidrar Essnor som problemløser og produsent av en lang rekke produkter for mange bransjer.
Essnor kan levere det du trenger!